Algemene voorwaarden

ANNULERING DOOR JAMIE OLIVER’S PIZZERIA NEDERLAND
Jamie Oliver’s pizzeria heeft het recht om ten allen tijden een reservering te annuleren bij één van de volgende redenen:

 1. Als de klant handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden.
 2. Als het evenement de reputatie van Jamie Oliver’s pizzeria zou kunnen schaden of schade aan het pand zou kunnen veroorzaken.
 3. Als Jamie Oliver’s pizzeria niet in staat is haar verplichtingen na te komen door omstandigheden buiten haar controle.

BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Jamie Oliver’s pizzeria heeft het recht ter zake van haar diensten een vooruitbetaling te verlangen, alsmede een tussentijdse betaling van reeds verleende diensten.
 2. Betaling van te verrichten of verrichtte diensten vindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen direct plaats met cash, pin of credit card.
 3. Voor al onze diensten geldt dat op de dag/avond van de reserveringsdatum direct betaalt dient te worden. Wij accepteren cash, PIN- en credit card betalingen.
 4. Voor betalingen achteraf zal een bedrag van € 7,50 (incl. BTW) administratiekosten worden berekend. Betalingen achteraf zullen per eenmalige incasso-opdracht binnen 14 dagen na de reserveringsdatum worden geïncasseerd. De administratiekosten en incasso-opdracht maken in het geval van betaling achteraf, integraal onderdeel uit van de overeenkomst en worden uitsluitend in de overeenkomst bevestigd.
 5. Indien en voor zover tijdige betaling door de klant achterwege blijft, is deze in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval dient hij aan Jamie Oliver’s pizzeria alle op de inning vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 hetgeen een en ander te vermeerderen met BTW.
 6. Indien de klant in gebreke blijft, dient hij aan Jamie Oliver’s pizzeria de rente over het verschuldigde bedrag te voldoen gelijk aan 2 % boven de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de rente voor een gehele maand gerekend. Tenslotte komt aan Jamie Oliver’s pizzeria een retentierecht toe op alle zaken die door of vanwege de klant in Jamie Oliver’s pizzeria  aanwezig zijn.

ANNULERINGSVOORWAARDEN GROEPEN
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt bij annulering van die reservering navolgende:

 1. Bij annulering meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop krachtens deze overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen “de ingangsdatum”, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Jamie Oliver’s pizzeria te betalen.
 2. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden Jamie Oliver’s pizzeria een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 2 dagen van de ingangsdatum datum is de klant gehouden Jamie Oliver’s pizzeria een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde te betalen.
 4. Bij annulering minder dan twee dagen van de ingangsdatum is de klant gehouden Jamie Oliver’s pizzeria een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van één jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
 2. De ongeldigheid van een of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

AANSPRAKELIJKHEID
Jamie Oliver’s pizzeria is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Jamie Oliver’s pizzeria. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Jamie Oliver’s pizzeria  bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

PRIJSWIJZIGINGEN
Jamie Oliver’s pizzeria behoudt zich het recht om de geldende prijzen aan te passen.

DISCLAIMER WEBSITE
De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Wij geven geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Mocht je vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact met ons opnemen.

NS 25% KORTINGSACTIE
Bij inlevering van de NS coupon krijg je 25% korting op je eten. Beschikbaar in alle Jamie's Oliver restaurants in Nederland van 23 november - 1 maart 2019. Niet geldig tijdens Kerst, Oudjaarsavond en Valentijn. Alle drankjes worden tegen reguliere prijzen in rekening gebracht. Niet geldig in combinatie met andere acties en / of aanbiedingen. Geen cash alternatieven mogelijk. 

1)    pATHE
- 10% korting PUC
Op vertoon van je Pathé Unlimited Card krijg je 10% korting op hun rekening. Alleen geldig in Jamie Oliver’s Pizzeria Tilburg.

- Voordeel dinsdag
Elke dinsdag is het pizza & film avond! Geniet van een prachtige zuurdesem pizza gecombineerd met een film bij Pathé Tilburg!
Alleen geldig in Jamie Oliver’s Pizzeria Tilburg.

Hoe werkt het?

- Koop je film kaartje (online of in de bioscoop) bij Pathé Tilburg voor €5,-
- Kom naar Jamie Oliver's Pizzeria Tilburg, Laat je Pathé ticket zien & geniet van een pizza voor €7,50

- Filmdiner
Voor slechts € 23,00 krijgt je een 2-gangen menu en kan je aansluitend naar de Pathé Tilburg om heerlijk ontspannen film te kijken. PUC leden krijgen dit menu voor € 15,50.

Hoe werkt het?

·         Reserveer het Pathé Filmdiner bij ons door te bellen naar (0)13 - 303 41 33

·         Reserveer de film van je voorkeur via de Pathé lijn (0900 - 1458)

·         Na betaling van je Pathé Filmdiner in ons restaurant ontvang je een Pathé Film voucher. Deze kun je bij Pathé Tilburg inwisselen voor een regulier filmticket.

 €10 KORTINGSFLYER – JAMIE OLIVER BOEK ‘JAMIE KOOKT ITALIË’ 
€10 kortingsflyer – Jamie Oliver boek ‘Jamie kookt Italië’ 
- 10 euro korting op elke 50 euro besteed aan eten & drinken 
- Max. 2 vouchers per tafel
- Deze korting is niet geldig i.c.m. andere acties en / of aanbiedingen.
- Geen cash alternatieve mogelijk 
- Alle menu items zijn op basis van beschikbaarheid.
- Geldig van 9 augustus 2018 – 8 februari 2019 in alle Jamie’s Italian & Jamie Oliver’s Pizzeria restaurants in Nederland.

WINACTIES EN WEDSTRIJDEN

 1. Tenzij anders vermeld, worden al onze winacties en wedstrijden georganiseerd door International Hospitality Holding BV (KVK nummer 68625081), Parkhaven 20, 3016GM Rotterdam.
 2. Bij deelname aan één van onze winacties of wedstrijden ga je akkoord met de voorwaarden van de desbetreffend winactie of wedstrijd alsmede deze algemene voorwaarden.
 3. Deelname is maar één keer toegestaan per persoon voor elke winactie of wedstrijd tenzij anders vermeld in de desbetreffende winactie of wedstrijd.
 4. Onze winacties en wedstrijden zijn alleen geldig voor inwoners van Nederland boven de 18 jaar, tenzij anders vermeld in de desbetreffende winactie of wedstrijd. En zijn uitgesloten voor medewerkers, gerelateerde bedrijven en prijs leveranciers.
 5. Er zijn geen additionele kosten om deel te nemen aan een winactie of wedstrijd.
 6. Bij deelname aan een winactie of wedstrijd ga je akkoord met het publiceren van je naam als je wint en indien de desbetreffende winactie of wedstrijd vraagt om het toevoegen van afbeeldingen, foto’s of beelden kunnen deze rechten vrij gebruikt worden door Jamie Oliver’s Pizzeria.
 7. Details over hoe en wanneer de winnaar gekozen wordt kunnen worden terug gevonden in de desbetreffende winactie of wedstrijd.
 8. De prijs is niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld en/of andere prijzen.
 9. Als de winnaar niet kan worden gecontacteerd of in staat is zijn prijs binnen 2 maanden na de desbetreffende winactie of wedstrijd te accepteren, behoudt Jamie Oliver’s pizzeria het recht om de prijs aan een andere deelnemer te vergeven.
 10. Jamie Oliver’s Pizzeria behoudt het recht om deze regels te allen tijde aan te passen, of om winactie of wedstrijd te wijzigen of te annuleren in elk stadium wanneer nodig.
 11. Bij deelname aan een winactie of wedstrijd, gaat u akkoord met het gebruiken van de persoonlijke informatie door u verstrekt in overeenstemming met onze privacy beleid zoals te vinden op: https://www.jamieoliver.com/italian/uploaded/2018/may/Privacy---cookies-1.pdf
 12. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies, letsel of teleurstelling opgelopen als gevolg van deelname aan een winactie of wedstrijd of bij het accepteren (of weigeren) van een prijs
 13. De winactie of wedstrijd is onderworpen aan de Nederlandse wet.
 14. Rechten, fouten en wijzigingen onder voorbehoud.

*Onder International Hospitality Holding BV vallen: JP Koningstraat Arnhem B.V. (Jamie’s Pizzeria Arnhem) en JP Pieter Vreedeplein Tilburg B.V (Jamie’s Pizzeria Tilburg).

CADEAUBONNEN 
1. Cadeaubonnen zijn online te koop via www.jamieoliverspizzeria.nl.
2. Wanneer u een cadeaubon aankoopt, ontvangt u binnen twee uur na het plaatsen van de bestelling een bevestiging van de aankoop in uw e-mail. Als u na twee uur geen bevestigingsmail hebt ontvangen, controleer dan uw spam- of ongewenste e-mail mappen. In het geval dat u geen bevestiging ontvangen heeft, kunt u een e-mail sturen naar sales@jamieoliver-rg.nl
3. De e-voucher vervalt 12 maanden na de datum van aankoop. Zorg ervoor dat u uw kwitantie bewaart als bewijs van aankoop.
4. Als u vragen hebt over uw vouchersaldo of vervaldatum, stuur dan een e-mail naar sales@jamieoliver-rg.nl
5. De e-voucher is alleen geldig voor gebruik bij de Jamie's Oliver restaurant in Nederland en kan alleen worden gebruikt tegen de aankoop van eten, drinken en merchandise.
6. Het totale bedrag op de cadeaubon moet meteen in 1 keer worden ingewisseld. We kunnen helaas geen geld teruggeven of een deel van de waarde valideren.
7. De e-voucher kan niet worden ingewisseld voor geld en er wordt geen wisselgeld verstrekt. Er worden geen geldteruggaven gedaan wanneer uw bon bij Jamie Oliver’s Pizzeria minder bedraagt dan de waarde van de cadeaubon. Teruggave in de vorm van valuta, creditcards of bankpassen kunnen niet worden verstrekt.
8. International Hospitality Holding BV kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verloren cadeaubonnen of e-vouchercodes.
9. Jamie’s Oliver’s Pizzeria cadeaubonnen worden uitgegeven door International Hospitality Holding BV 

EERSTE DRANKJE GRATIS - Hotel Boekingen

-Geldig op tapwijn, tapbier & frisdrank.

-Een drankje per persoon.

-Alleen geldig op vertoon van het visitekaartje van het hotel.

-Deze actie is alleen geldig voor gasten van deelnemende hotels. 

-Deze actie is alleen geldig in combinatie met het kerstmenu.

EERSTE DRANKJE GRATIS - Kerst Boekingen

-Geldig op tapwijn, tapbier & frisdrank

-Alleen geldig op reserveringen die voor 22 november 2018 gemaakt zijn.

-Een drankje per persoon.


KERST BOEKINGEN GROEPEN 2018 

GERECHT KEUZE
De gerecht keuze hebben we nodig voor alle hoofdgerechten en desserts –let op: de voorgerechten worden gezamenlijk gedeeld. Onze kerst-coördinator zal een pre-order formulier mailen naar de organisator van de groep. Dit formulier dient 14 dagen voor aanvang ingevuld te worden. Als de reservering is gemaakt binnen 14 dagen tot aanvang dienen de gerecht keuzes 72 uur van te voren doorgegeven te worden tenzij er iets anders is afgesproken.

AANTAL GASTEN
We hebben het definitieve aantal gasten uiterlijk 14 dagen voor aanvang nodig. We doen ons best om rekening te houden met stijgingen in aantallen als u dit van tevoren meld.

AANKOMST & TIJDSDUUR
Tenzij u heeft gereserveerd voor 20:00 of later, heeft u de tafel voor 2 uur en 30 minuten – Dat u op tijd arriveert is van groot belang voor u belevenis. 

BETALING
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ANNULERING DOOR GAST
Bij annulering minder dan twee dagen van de ingangsdatum is de klant gehouden Jamie Oliver’s pizzeria een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde te betalen.

ANNULERING DOOR JAMIE OLIVER’S PIZZERIA
Jamie Oliver’s pizzeria heeft het recht om ten allen tijden een reservering te annuleren bij één van de volgende redenen:

- Als de klant handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals gespecificeerd in deze
algemene voorwaarden.
- Als het evenement de reputatie van Jamie Oliver’s pizzeria zou kunnen schaden of schade aan het pand zou kunnen veroorzaken.
- Als Jamie Oliver’s pizzeria niet in staat is haar verplichtingen na te komen door omstandigheden buiten haar controle.

PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
Wij zijn niet verantwoordelijk bij schade of verlies van persoonlijke bezittingen. Het achter laten van bezittingen in onze restaurants is op eigen risico.

VOORWAARDEN
Door het festive menu te boeken gaat u akkoord met de boven genoemde voorwaarden. Voor verdere details kunt u contact opnemen met het restaurant.

 

Volg ons op Instagram
#jamiesitaliannl